مصاحبه با حمیدرضا کریمی رتبه240

مصاحبه با حمیدرضا کریمی رتبه240 کنکور1402🤩

اگه میخوای بدونی که:

از زمانم چطور مفید استفاده کنم❓

مدیریت زمانم سال کنکور چطور باشه❓

حتما این مصاحبه رو بین🤩

دانش آموز دکتر رحیم زاده🎖