هر درس و چطور خلاصه نویسی کنیم؟

تو این ویس کامل توضیح دادیم که چطوری یه خلاصه نویسی عالی داشته باشی😍

📌خلاصه نویسی چطور باید نوشته بشه❓


📌اصلا خلاصه نویسی هر درس چطور انجام میشه؟🤔

📌بخش محاسباتی شیمی رو چطور خلاصه نویسی کنیم؟📈

📌تیپ تست چیه؟🔍

 

امیرحسین قانعی👨‍🎓
دانشجوی پزشکی🏅
مشاوره مجموعه ی مپ👨‍⚕️