پیوستگی مطالعاتی

نمیتونم شروع کنم،وقتی هم که شروع میکنم پیوستگی حفظ نمیشه و دوباره رها میشه🥲چیکار کنم❓

اگه میخوای بدونی:

یه شروع قوی چطوریه؟...🪄
چطوری میشه هدف مشخص کرد؟🎯
موانع مسیرت چیا هستن؟...🧗🏻‍♀️
بهترین بازخورد از کجاست؟...✔️
تشویق یا تنبیه کردن؟😵‍💫
سال کنکورمون با چه آدمهایی در ارتباط باشیم؟👥

این ویس و از دست نده🤩🔥

 

نگین محمدی👩‍🎓
مشاور مجموعه مپ👩‍🏫