بررسی مسیر موفقیت عرفان داعی رتبه ۵۵۴ کنکور ۱۴۰۲

بررسی مسیر موفقیت عرفان داعی رتبه554کنکور1402و از دانش آموزان پرتلاش مَپ😍

مدرسه میرفت؟🤔
ویدیو آموزشی میدید؟📚
ساعت مطالعش چطور بود؟؟🧐
از چه سالی شروع کرد؟🤓
چندتا تست میزد؟؟🙄✅
ترازش چند بود؟🤔📈
منابعش چی بود؟📚
کلی نکته مهم و کلیدی🔑
و روند برنامه‌ای که بهش دادیم چطور بوده📆

مشاور: هانیه افشارنیا👩‍🏫