بررسی مسیر موفقیت کیمیا متین رتبه ۱۶۳ تجربی و ۵۶ زبان

بررسی مسیر موفقیت کیمیا متین رتبه ۱۶۳ تجربی و ۵۶ زبان از دانش آموزان پرتلاش مَپ😍

تو این مصاحبه کیمیا از تجربه ها و چالش های کنکورش صحبت میکنه😍

تجربه شکست؟🤕😧


فرق آدم موفق با بقیه چیه؟🥹


اگه خسته‌ای و نمیدونی چیکار کنی...😩

 

مشاور: عرفان زیبایی👨‍🏫