با خستگی بعد از مدرسه چیکار کنیم؟

سوال شما:
من مدرسه میرم و وقتی میام خیلی خستم🥲

چکار کنم که خستگیم بهم غلبه نکنه و کل روزم از دست نره؟🙄


✅استراحت بعد از مدرسه چقدر باشه؟🕑

✅قبل از درس چیکار کنیم؟...🏃

✅با چه درسی شروع کنیم؟...📚

محمدرضا اسماعیل پور👨‍🎓
رتبه63منطقه3کنکور 1402🏅
عضو مجموعه مپ👨‍🏫