همه چیز درمورد تست ها!

تو این ویس درمورد:
📌 طبقه بندی تست ها
📌بازه‌ی استفاده از هر نوع تست
صحبت میکنیم😍

چند نوع تست داریم؟🙄
هر تست رو چه زمانی باید بزنم؟🤔
همه تستای یک کتابو باید بزنم؟😰

پارسا مرندی👨‍🎓
رتبه ۵ کنکور ۱۴۰۰🏅
دانشجوی دندان پزشکی🦷
عضو آکادمی مپ👨‍🏫