برنامه خوابمون و چطور تنظیم کنیم؟

سوال شما:❓
چطور بتونیم بهتر بخوابیم و ساعت خوابمون درست باشه؟🤔😴

حجم خواب درست و مناسب چقدره؟🥱💤

افکار مزاحم و چطور حذف کنیم؟❌

چطور گوشیو بزارم کنار؟😩

نزدیک به تایم خواب خوردنِ چه چیزایی ممنوعه❓❌

تایم خواب ثابت چیه؟😴

انرژی اول صبح و چطور حفظ کنیم؟🤩
 

پارسا مرندی👨‍🎓
رتبه۵کنکور۱۴۰۰🏅
دانشجوی دندان پزشکی🦷
عضو مجموعه مپ👨‍🏫