بعد از خوندن درسنامه چیکار کنیم؟

پاسخ به سوال شما:❓

بعد از خوندن درس نامه‌ها، سریع برم سراغ تست یا نه چن ساعتی صبر کنم؟🤔

برای درس هایی که حفظیات دارن چطور عمل کنم؟📚

برای درس هایی که محاسبات دارن چی؟🤔

فرید چینی ساز🙋‍♂️
دانشجوی پزشکی👨‍⚕️
دانشگاه علوم پزشکی سازی🏩
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫