چقدر بعد از درسنامه تست بزنیم؟

پاسخ به سوال شما❓

درسته که درس نامه بخونم بعد برم سراغ تست یانه چن ساعتی صبر کنم؟🤔

چرا درسنامه میخونیم؟📚

از زمانی که داریم چطور استفاده کنیم؟

چطور مطالعه فعال داشته باشیم؟🎯

چرا وقتی تو کتاب تست،تست میزنیم درسته ولی تو آزمون آزمایشی درصدمون کم میشه؟🤔

پریسا رحیمی راد👩‍🎓
رتبه 288 کنکور تجربی 97🏅
دانشجوی دندانپزشکی👩‍⚕
مشاور مپ👩‍🏫