شکل های زیست و درست تحلیل کنیم!

نحوه تحلیل شکل های زیست😍🔥

✔️مراحل تحلیل تمام شکل های زیست شناسی...🧬

✔️باید بدونیم اجزای هر شکل چی هستن...🦠

✔️زاویه شکل مهمه؟🤔

✔️شکل ها باید جزئی بررسی شن...🩸

✔️نزدیک و دور بودن اجزا هم مهمه؟😨

🎙️میلاد میرزایی
رتبه ۲۷۸ کنکور ۱۴۰۱
دانشجوی دندان پزشکی👨‍⚕️
دانشگاه شیراز 🦷