کدوم نمره ها واسه کنکور مهمن؟

سوال شما :
امتحانات مستمر ترم ۱ تاثیری داره در معدل اصلی پایانی و کنکور؟🤔🥺

🎙️سارا سارایی
مشاور مجموعه مپ👩‍🏫