برنامه ریزی خودم همیشه جواب نمیده!

توجهتون رو جلب میکنم به یه سوال عجیب😳👇
سوال شما :
سلام من دوازدهم هستم و خودم برنامه میریزم. روزهایی که از مدرسه میام جواب میده، ولی روزهایی که تعطیله جواب نمیده😐چیکار کنم؟

 

🎙️محمدشریف آق آتابای
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫