هدفVSانگیزه

فرق اساسی هدف و انگیزه؟⚡️

هدف مهم تره یا انگیزه؟🤔

پیوستگی مطالعه...🤓

چرا درس میخونیم اصلا؟😰
 

میلاد میرزایی👨‍🏫
رتبه ۲۷۸ کنکور ۱۴۰۱ 🙋‍♂️
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شیراز 🦷