چطوری گوشی و بزارم کنار؟

سوال شما:

سلام چیکار کنیم بتونیم گوشی رو کنار بذاریم؟🙏📱❌

تاثیر موبایل...😀

چطور کمتر استفاده کنیم؟🤔

فعالیت حضوری...🤩

کجاها غذا خوردن ممنوعه❌

گوشی رو تو اتاق نزار...😒

چیارو دنبال نکنیم؟🙁
 

کیانا خوانساری🙋‍♀️
دانشجوی پزشکی همدان👩‍⚕️
مشاور مجموعه مپ👩‍🏫