سرعت تست زنی!

سرعت تست زنیم پایینه😢
چیکار کنم؟!

کی سرعتم میره بالا؟🤔

توصیه من به شما چیه؟😎

لازمه همه سوالا بررسی بشه؟🤔

دکتررحیم زاده🎙
رتبه۲کنکورتجربی۹۴🏅
مدیر آکادمی مپ🧑‍💻