موارد مهم در آزمون!

👈موارد مهم درمورد آزمون➡️

مدیریت آزمون🥸


پیشرفت در آزمون😀

رشد تراز چطور اتفاق میوفته؟📊

ویژگی یه آزمون خوب چیه؟👏

آزمون حضوری چطوره>🧑‍🏫

سر آزمون چیکار کنیم؟✍️

تغذیه مهمه؟🍱
 

علی دادخواه🧑‍💼
دانشجوی پزشکی🧑‍⚕
مشاور مجموعه مپ💛