وقت کمه؟

این وویس فوق‌العاده مال توییه که تازه میخوای شروع کنی... یا از برنامه افتادی عقب🥺

ℹ️آیا رتبه‌برترا هرگز عقب نمیفتن؟!

ℹ️ایستگاه‌های جبرانی چه کمکی میکنن؟

ℹ️یعنی از 0 شروع کنم؟🤷‍♀️

ℹ️اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت؟!

حتما گوش بده که میتونه مسیرتو عوض کنه🧑‍🦯

 

زهرا رجبلی رتبه ۱۵ کنکور👩‍💼
دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران🏣
مشاور مجموعه مپ💛