افزایش درصد شیمی

اگه میخوای بدونی چطوری درصدشیمی میاد بالا...🚀

‼️این ویس رو گوش بده‼️

چه منابعی درصدتو میکشن بالا؟📚

مسائل شیمی رو چطور حل کنی؟📝

 

علی چناشکی با درصد ۸۶ شیمی در کنکور ۱۴۰۰💻
مشاور گروه آموزشی مپ🥈