چند منبعی بودن!

❔چندتا منبع دارم و سرگردونم و پر از استرس😢چیکار کنم؟؟

شنیدن این وویس به همه چند منبعی‌های کانال توصیه میشه🧐حتی شما دوست عزیز😀

 

مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲