نمیتونم صبح زود بیدار شم!

اگه جزو دو دسته آخر توی رای گیری بالا هستی...🙄
اگه هرکاری میکنی نمیتونی صبح‌ها بیدار شی...🥱
این ویس رو از دست نده👇🏻🤫

چندتا راهکار داریم واسه زود بیدار شدن...🥸

✅اولین بار همیشه سخته...😫

عرفان ناصری🧑‍⚕
مشاور مجموعه مپ💛