مباحث مهم زیست دهم و یازدهم!

یخوای بدونی مباحث "مهم" زیست دهم و یازدهم چیه❓

بیا بهت بگم کدوم فصلا مهمن❓🤓

و فصل بزرگی که تو همه پایه ها مهمه چیه😫❕

 

محمدحسین مبینی👨‍🎓
رتبه۲۹کنکور🥇
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫