بی انگیزگی و عدم پیشرفت

پیام شما:

از وقتی کارنامه پیشرفتای مجموعه شما رو دیدم دارم با خودم فکر میکنم که پس چرا منی که کلی درس میخونم و تلاش میکنم پیشرفتی ندارم😢

مدت هاس ترازم قفل شده😢

اصلا چطوری دیگه انگیزه داشته باشم که بعد از این همه آزمون داغون بازم تلاش کنم؟؟

وویس از :

زهرا پرنیا باران

دانشجوی دندان پزشکی👩‍⚕️

دانشگاه تهران🏥

مشاور مجموعه مپ