چطوری 20بگیرم؟

میخوای بدونی بقیه چطور بیست شدن؟😏

7 ترفند ۲۰ شدن در امتحانات

📚تمرین‌های کتاب درسی رو چند بار حل کن

📚تا ساعت ۱۸ مطالعه رو تموم کن و بعدش فقط نمونه سوال کار کن و رفع اشکال کن

📚بعد از هر ۱ ساعت مطالعه، ۱۰ دقیقه چیزایی که خوندی رو مرور کن

📚موقع مرور، درس رو با صدای بلند و مثل یه معلم برای یه فرد خیالی توضیح بده

📚اگه وقتت کمه از کتابای خلاصه محور استفاده کن

📚چیزایی که متوجه نمیشی رو سرچ کن یا از دوستات بپرس

📚چیزایی که یادت میره رو روی یه برگه بنویس و چند بار بخونش