دهمیا تو این بازه چیکار کنن؟

سوال شما :

بچه‌های دهمی الان که تاثیر معدل مهمه، رو نهایی بیشتر وقت بزارن یا روی تست زدن؟🤓

برای همه پایه ها یکیه؟...📊

کنکوریا چیکار کنن🤓

دهم نهایی بخونه❓

میلاد میرزایی👨‍🏫
رتبه ۲۷۸ کنکور ۱۴۰۱ 🙋‍♂️
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شیراز 🦷