خوندم ولی مسلط نیستم!از الان دیره؟

سوال شما:

از الان شروع کنیم میشه❓صفر نیستم اما مسلط نیستم رو هیچی🙏

چرا وقتی زمان باقی مونده به کنکور کمه هم منطقیه که شروع کنم؟🤔

کی شرایط ایده آله؟!🤓

اگه الان شروع کنم که از همه عقبم...😢فایده داره؟🤔

عرفان دواچی👨‍💼
پزشکی علوم پزشکی تهران🧑‍⚕
مشاور آکادمی مپ💛