جبران عقب افتادن!

سوال شما؟

به دلیل فوت یکی از بستگان نزدیکم، کلی از درسا عقب موندم😢چطور جبران کنم⁉️

رتبه ۶۳ هم یه ماهشو از دست داد...

برای کدوم آزمون بخونم؟؟ 

آزمون شبیه ساز رو پنجشنبه بزنم یا در طول هفته؟؟🧐

حالا که وقتم محدوده تست نشاندار بزنم یا تست جدید؟🤔


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲