ریاضیِ انسانی

ریاضی انسانی چه اهمیتی داره؟🤔

 

بودجه بندی ریاضی چطوریه؟؟📚

 

پیش نیازهاش چی هستن؟؟

 

روش مطالعه؟؟🤓

 

فرمولا رو چیکار‌کنم؟🤔

 

تحلیل رو چجوری انجام بدم؟🧐

 

اگه سطحم صفره چه کنم😭

 

اگه سطحم متوسطه چطور🙂

 

وویس از : 

محدثه محبی👩‍🎓

دانشجوی آموزش مشاوره👩‍🏫

دانشگاه فرهنگیان🏫

عضو آکادمی مپ