سرعت تست زنی!

سوال شما:

سرعت تست زنیم پایینه😢
چیکار کنم؟!

کی سرعتم میره بالا؟🤔

توصیه من به شما چیه؟😎

لازمه همه سوالا بررسی بشه؟🤔
 

دکتررحیم زاده🎙
رتبه۲کنکورتجربی۹۴🏅
مدیر آکادمی مپ🧑‍💻