فراموشی مطالب!

سوال شما:

هفته اول یه درسو میخونی ولی تو هفته دوم یادم میره ...؟😖

الان بهت میگم چیکار کنی...😍

⭐️بخشی از تماس‌ رتبه‌ طرح C.I.P


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲