همه چیز درمورد شیمی!

مشکل بزرگ خیلی از بچه‌ها:
 شیمی❕

شیمی سوالاتش ترکیبیه😩📈

چیکار کنم...❕

لازمه‌ی همه پایه ها چیه...؟📖

با ویدیو پیش برم یا کتاب تست📒
 

⭐️بخشی از تماس‌ رتبه‌ طرح C.I.P


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲