تایم امتحانات و کنکوری خوندن!

سوال شما:

تو تایم امتحانات اصصصصلا نمیرسم کنکوری بخونم...😢

چیکار کنم...❓

رتبه ۶۳ هم همین اشتباهو داشته😱ببین چی میگه🫣

⭐️بخشی از تماس‌ رتبه‌ طرح C.I.P


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲