از الان دیر شده؟

فکر میکنی دیر شده؟😢

🔴میدونم خیلی وقتا شده فکر کنی واسه انجام کاری دیگه دیر شده، در نتیجه منصرف شدی و یا جدی شروع نکردی...            

❔ولی میدونستی همون موقع که تو این فکر از ذهنت میگذره، یه نفر دیگه در یه گوشه ی دیگه این شهر، تشخیص میده که الان
 بهترین زمان شروع کردن همون کاره و انجامش میده؟! 

🟢درس خوندنم همینجوریه📚
 همین الان که تو مرددی که دیر شده یانه! 
شروع کنم یا نه!
 میرسم یا نه! 
اگه نشه چی!! 
 یکی هست که همین امروز و همین لحظه، با باور قوی و اراده‌ی بالا شروع میکنه و مطمئنه که موفق میشه...☺️

😊اما تو فردا؛ 
دوباره از نو همین فکرها و تردیدها از ذهنت میگذره...ولی اون آدم فردا بیشتر از امروز تلاش میکنه!

 و فاصله ها همینجوری روز به روز بیشتر میشه!

اما؛
من مطمئنم که تو هم اگه بخوای میتونی تو همین روزا یه تصمیم نو بگیری ...☺️
تصمیمی به بزرگی یک سرنوشت...🥰
آیندت رو همین روزاست، که می تونی رقم بزنی...