لازمه همه آزمون ها رو بزنم؟

لازمه همه آزمونا رو بزنم؟!🤔


شرکت کنم یعنی همه رو؟😳


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲