دی ماه!

دی ماه، ایستگاه تلفات کنکوری☃️

سکوی پرش هست یا نه؟!🧚‍♂

اگه امتحان داری...📚

خودت تشریحی میخوندی؟!😐

تو این بازه، چه آزمونایی میدادی؟

🌟نسرین کاظمی، قبولی پزشکی آکادمی مَپ در کنکور ۱۴۰۲