نوسان درصد!

نوسان درصد طبیعیه یا نه...📊❕

همه چیز درمورد نوسان درصدها😍


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲