زیست و با کلاس پیش ببرم؟

منی که دیر شروع کردم، زیست رو با کلاس پیش ببرم یا نه، چطور با سرعت بیشتر بخونم...🤔❓


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲