غلط های آزمون!

توی آزمون تعداد غلط هام بالاست...🙂
چرا❓ 

چیکار کنم درست شه؟

بیا بهت بگم😍


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲