عدم تناسب تایم تست و خوندن!

❔یا وقت واسه تست کم میارم یا وقت واسه درسنامه کم میارم🙏چیکار کنم؟؟

تو این ویس کامل واست توضیح دادم🤩😎


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲