نتیجه آزمونVSنتیجه کنکور!

سوال شما :

اگه نتیجه آزمونای جمع بندیمون بد بشه یعنی نتیجه کنکورمون هم بد میشه؟؟🥺


پاسخ مپ :
 
‼️خــــیـــــــــــــــــر‼️

⭕نتیجه آزمونت ربطی به نتیجه کنکورت نداره⬅️ اگه که درست تحلیلش کنی و ایراداتش رو رفع کنی...🤨

⭕اگه توی یه آزمون نتیجه خوبی نگرفتی یا اینکه با نتیجه مورد انتظارت فاصله داشتی... تنها کاری که باید انجام بدی⬅️ تلاش، تلاش، تلاش و ادامه دادن، تا آخر مسیره🔥

⭕یادت نره که نتیجه کنکور مختص روز کنکورته⬅️و تلاشای تو از امروز تا روز کنکوره که تعیینش میکنه🫡🚀

⭕کم نبودن دانش آموزایی که تو یه آزمون نتیجه خوبی گرفتن اما از همون نتیجه مغرور شدن و ساعت و کیفیت مطالعاتیشون اومده پایین و  روز کنکور به نتیجه دلخواهشون نرسیدن...🙁

⭕در عوض خیلی از دانش آموزا هم بودن که نتیجه آزموناشون مطابق نتیجه دلخواهشون نبوده اما ناامید نشدن، چون به خودشون و زمان باقی مونده ایمان داشتن و با تمام توانشون تلاش کردند و روز کنکور، معجزه خودشون رو خلق کردن😍

⭕از طرفی⬅️درسته که نتیجه آزمونای جمع بندی تعیین کننده نیستن اما عکس العمل ما به نتیجه آزمون هامون به شدت تعیین کنندست🚨
 
⭕یه عکس العمل خوب و حساب شده⬅️
یعنی تمرکز بیشتر روی نقاط قوت و مباحثی که روشون سرمایه گذاری کردید و واقع بینی نسبت به نقاط ضعف و پذیرش اونها و مدیریت بهینه زمان 💚

⭕پس نتیجه آزمون هر چی که بوده، خوب یا بد، توی این مدت باقی مانده بهترین فرصت برای تثبیت نقاط قوت، تسلط رو نقاط متوسط و جمع بندی بودجه کنکوریمون بر اساس داشته هامون و مسیری که طی میکنیمه 🪐

◀️و در نهایت:
به خودت و تلاش هات ایمان داشته باش😀
و باور داشته باش که بهترین آزمونت، آزمون کنکورت خواهد بود😍🔥