با استرس سر آزمون چیکار کنیم؟

سر آزمون استرس میگیرم و به جوابام مشکوکم و کلی جواب درست رو نمیزنم...
چیکار کنم😑❓

بهت ثابت میکنم سوالات شک‌دار رو جواب بدی🫣


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲