با زیست مشکل دارم!

با زیست مشکل دارم...🤓
نمیدونم چطور بخونمش🥺

بیا بهت بگم چیکار کنی...


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲