تحلیل  آزمون به سبک رتبه برتر!

۰-۱۰۰ تحلیل آزمون از زبون رتبه برترمون😍

 ویس و با دقت گوش بده🤩


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲