واکنش های شیمی!

توام تو حفظ کردن واکنش های شیمی مشکل داری...❓😑

بیا بهت بگم چیکار کنی😍


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲