روش مطالعه زیست!

مگه میشه تجربی باشی و نخوای روش مطالعه زیستت پرفکت باشه😍❓

راه حلشو میگم بهت😍

 


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲