تراز بالای5800!

ترازم از ۵۸۰۰ بالاتر نمیره...
مشکل از چیه؟🙏

رتبه برترمون بهت میگه😍


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲