حفظیات شیمی و زیست!

زیست و حفظیات شیمی رو چطور بخونیم که یادمون نره...📚❕

بیا بهت بگم...🕺

مرحله خوندن...🧠

حتما تست خوانی کن...🧬

تست آموزشی چیکار میکنه؟


تست مروری...🫧

علامت دارن کردن...👌

جلسه آزمون...📊

اشتباه همه سر آزمون...❕
 

کیانا خوانساری🙋‍♀️
دانشجوی پزشکی همدان👩‍⚕️
مشاور مجموعه مپ👩‍🏫