هفته دوم درس ها یادم میره!

چرا هفته دوم درس ها یادم میره❕🥸

مشکل از روند مطالعه است😟؟


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲