​چطور تست ها رو مارک دار کنیم؟

 

🔥دوران جمع بندیتو با این‌روش بترکون🔥

 

میخوای همه تستایی که قبلا زدی رو مرور کنی؟؟

خُب معلومه که نمیتونی ۹۰۰۰ تا تست رو مرور کنی🥴

راه حلش چیه؟؟

مارکدار کردن تستا🤌

داخل وویس پایین بهت توضیح دادم که:

🔻کدوم تستا رو مارک کنی🤫

🔻چجوری تست های مارک دار رو مرور کنی🤓

🔻تست های غلط و نزده هم علامت گذاری کنی یا نه؟🤔

علی دادخواه🧑‍💼

دانشجوی پزشکی🧑‍⚕

سرمشاور مجموعه مپ💛