پس چرا ترازم رشد نمیکنه؟؟

سوال شما:

 با اینکه الان خیلی بیشتر درس میخونم ولی ترازم هنوز افزایش پیدا نکرده😭

چیکار کنم؟؟

#پاسخ_مپ:

ترازت هنوز پایینه؟!

موارد زیر رو اصلاح کن :

 

🔽تو درس خوندن تداوم داشته باش

🔽خودتو به برنامه برسون

🔽تست زیاد بزن

🔽زمان دار تست بزن

🔽آزموناتو اصولی تحلیل کن

🔽روش درس خوندنتو اصلاح کن

 

💞ما توی همه‌ی این موارد در کنارت هستیم، کافیه اشاره کنی